Jolywood nagrodzony przez PVEL za moduły typu NTOPcon !!!

Piotr Kramarczyk

Piotr Kramarczyk

Firma Jolywood uzyskała status „Najlepszej Wydajności” od Instytutu PVEL
PVEL

Firma Jolywood uzyskała status „Najlepszej Wydajności” od Instytutu PVEL w siódmej edycji karty Wyników Niezawodności Modułów Fotowoltaicznych za moduły typu N TOPCon, cechujące się wysoką wydajnością, dużą mocą i wysoką niezawodnością.

Jako wiodące na świecie niezależne laboratorium, PV Evolution Lab, testuje moduły fotowoltaiczne głównych producentów w ramach swojego Programu Kwalifikacji Produktów (PQP) i w oparciu o wyniki tych testów publikuje coroczną kartę wyników niezawodności.

PQP obejmuje wiele testów, takich jak próba cykli termicznych, próba wilgoci i ciepła, próba dynamicznych obciążeń mechanicznych, próba PID (potencjalnej degradacji indukowanej) i test wydajności PAN. Moduł typu N TOPCon firmy Jolywood został sklasyfikowany jako doskonały, szczególnie w próbach „PID192/LID+LETID”.

Ze względu na swoje zalety po stronie surowców i struktury, ogniwo TOPCon typu N niesie za sobą wiele korzyści, takich jak brak PID, zero LID (degradacja spowodowana światłem), lepsza reakcja na słabe światło, mniejsze ryzyko pękania, wysoka wydajność i wysoka niezawodność.

Jeśli chodzi o ogniwa, firma Jolywood w ostatnich latach osiągnęła znakomite wyniki w technologii typu NTOPCon. Nowo wprowadzone ogniwo J-TOPCon 2.0 jest oparte na nowej generacji tunelowej warstwy tlenkowej i pasywnej technologii kontaktowej z domieszkowanym osadzaniem polikrzemu. Zalety produktu to między innymi brak degradacji LID, niski współczynnik temperaturowy i wysoka niezawodność, co zapewnia solidną podstawę do jeszcze większego obniżania kosztów energii elektrycznej.

Badanie Instytutu Fraunhofer opublikowane podczas Konferencji EU PVSEC we wrześniu 2018 roku wykazało, że efekt LeTID jest powszechny we wszystkich komercyjnych komponentach dostępnych na rynku. Występuje on, gdy temperatura modułu przekracza 50°C, a jej przyczynami są takie czynniki jak degradacja wywołana wodorem, degradacja pasywacyjna i zanieczyszczenia metalami. LeTID może przekroczyć 10%, czyli znacznie więcej niż LID.

Testy modułów fotowoltaicznych w dedykowanych komorach PVEL PV LAB

W listopadzie 2018 r. UNSW poinformowało o swoich najnowszych badaniach na temat LeTID. Badania wykazały, że:

1) Degradacja LeTID wystąpiła głównie w obszarze korpusu, po czym nastąpiła inaktywacja powierzchni;

2) LeTID wzrasta wraz ze wzrostem temperatury;

3) W przypadku płytek krzemowych typu N domieszkowanych fosforem można zaobserwować regenerację po degradacji LeTID w warunkach świetlnych, a czas regeneracji zmniejsza się wraz ze wzrostem natężenia światła;

4) W przypadku płytek krzemowych typu N domieszkowanych fosforem nie zaobserwowano wtórnego efektu LeTID po regeneracji w promieniowaniu słonecznym 1~1,5.

TOPCon Technology

Naukowcy z Fraunhofer i NREL systematycznie badali i testowali temperatury modułów w różnych środowiskach, wskazując, że na obszarach pustynnych oraz gorących i wilgotnych temperatury przekroczą 75°C. W obszarach o wysokiej temperaturze, takich jak Bliski Wschód, szczególną uwagę należy zwrócić na przeciwdziałanie efektowi LeTID przez moduł.  Moduły bifacjalne typu N posiadają następującą charakterystykę:

1) zawartość krzemu typu N. Nie ma kompozytu defektu borowo-tlenowego, jak w przypadku krzemu typu P, co oznacza dłuższą żywotność, mniejsze narażenie na efekt LeTID.

2) moduły bifacjalne typu N mogą przepuszczać część światła bliskiej podczerwieni, przy niższej temperaturze pracy i niższym efekcie LeTID;

3) W warunkach ekspozycji na światło następuje szybka regeneracja LeTID, im większa intensywność światła, tym szybsza regeneracja;

4) Nie występuje wtórny efekt LeTID po regeneracji. Dlatego naturalne właściwości modułów bifacjalnych typu N pozwalają na doskonałe działanie anty-LeTID.

Jolywood 9BB

Rozległe doświadczenie z ekspozycji zewnętrznej wskazuje, że moduły Jolywood mają bardzo niski poziom LID, znacznie lepszy niż popularne produkty bifacjalne dostępne na rynku. LID będzie odgrywać ważną rolę w całkowitym zwrocie z inwestycji, kapitału i kosztach na kilowatogodzinę całego projektu fotowoltaicznego. W przypadku najwyższego i najniższego poziomu LID różnica w całkowitej stopie zwrotu z inwestycji może wynieść 0,8%, natomiast różnica w koszcie kWh sięgnie 1,8 centa/kWh. Jeśli weźmiemy pod uwagę korzyści płynące z modułu bifacjalnego i podwójnej warstwy szklanej, różnica osiągnie około 3%. Dlatego przy wyborze modułów należy w pełni uwzględnić aspekt LID.

Nowa seria wysokowydajnych modułów Niwa firmy Jolywood obejmuje 3 produkty. „Niwa Pro” i „Niwa Super” są wyposażone w pierwszą na świecie technologię półogniwową J-TOPCon2.0, która może być szeroko stosowana w dużych elektrowniach naziemnych, pływających i rozproszonych oraz projektach BIPV. Ponad 80% bifacjalność sprawia, że ​​moduły nadają się do różnych środowisk instalacyjnych, w tym pionowych i ukośnych, a wysokowydajne wytwarzanie energii może również utrzymywać się w ekstremalnych warunkach, takich jak śnieg, pustynia/ekstremalne temperatury, silny wiatr i piasek. Moduł „Niwa Black” jest używany głównie w aplikacjach BIPV, oferując estetycznie atrakcyjny, całkowicie czarny wygląd i zapewniający wysoką wydajność wytwarzania energii.

Zapotrzebowanie na fotowoltaikę wzrośnie w 2021 roku. Exwatt prognozuje, że do końca roku moc nowych modułów osiągnie 100 GW. W miarę, jak wzrastają ceny surowców, producenci modułów stają przed trudnym wyborem między ceną a jakością. Wraz z pojawieniem się modułów o dużych rozmiarach i konstrukcji półogniwowej, istnieje większe ryzyko pęknięć, a rynek stawia wyższe wymagania dotyczące niezawodności w tym obszarze.

Niższe ryzyko mikropęknięć !!!

Widoczne mikropękniecia

Pęknięcie to wada powstała wewnątrz ogniw słonecznych, której nie widać gołym okiem, dlatego konieczne jest użycie profesjonalnego sprzętu testującego. Niemniej jednak pęknięcia poważnie wpłyną na żywotność instalacji fotowoltaicznej i rzeczywistą produkcję energii, dlatego stanowią poważny problem już na etapie projektowania i budowy generatora.

Monokrystaliczne bifacjalne ogniwa słoneczne typu N charakteryzuje symetryczna struktura i mniejsze naprężenia wewnętrzne. Po obu stronach ogniw typu N drukowana jest pasta srebrna, aby poprawić stabilność, zapewniając im większą niezawodność, szczególnie w warunkach burz piaskowych, występujących na Bliskim Wschodzie.

Na coraz bardziej rozkwitającym rynku fotowoltaicznym produkty konkurują o pozycję lidera. Dzięki doskonałemu zarządzaniu jakością produktu i możliwościom kontroli, w połączeniu z testowaniem i zasobami badawczo-rozwojowymi, Jolywood wyróżnia się wysokowydajnymi, niezawodnymi modułami słonecznymi TOPCon typu N i cieszy się ugruntowaną pozycją lidera w tej dziedzinie technologii.

Related Articles